Turkish  TR     English  ENG    (0212) 663 84 06 - info@uckenerji.com

Hizmetlerimiz

1. Yerinde İnceleme ve Analiz

Saha ve Çatı uygulamaları birbirinden bağımsız incelenmesi gereken enerji yatırımlarıdır. Potansiyel GES sahasının coğrafi konumu, topografik yapısı, zemin ve eğim durumu, güneşlenme yönü, doğal ve yasal eşikler incelenerek ön fizibilite raporu hazırlamaktadır. Çatı uygulamalarında ise; yapının konumu, yönlenmesİ, statik ve elektrik hesaplamaları da yapılarak teklif öncesi rapor sunmaktadır.

2. İmar Planına Esas Çalışmalar

Bir Güneş Enerji Santrali Projesi çalışmasının en önemli ayaklarından birisi, söz konusu sahanın yasal statü kazanmasıdır. Bu kapsamda sağlıklı bir imar planı çalışmalarının doğru, eksiksiz, planlı ve kısa sürede yapılması projenin öncelikle ele alınması gereken bir konudur.
Uygunluk Belgesi (Söz konusu imar planı onay kurumları olan Büyükşehir Belediyeleri, İlçe Belediyeleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İl Müdürlüklerinden alınan İmar Planı öncesi GES Uygunluk Belgesidir.)

1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı, Plana Esas Kurum Görüşleri, Plan Açıklama Raporu ve Plan Hükümleri, 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli Hâlihazır Harita Yapımı ve Onay ile İmara Esas Zemin Etüdü Yapımı ve Onay çalışmalarını kapsamaktadır.

3. Projelendirme ve Mühendislik

GES yatırımı kapsamında ilgili proje onay kurumu olan TEDAŞ’a sunulmak üzere; GES Uygunluk Belgesi, Elektrik Projesi, Statik Projesi, Zemin Etüdü, Enerji Nakil Hattı Projesi ve ilgili teknik hesaplamaları içeren proje dosyası hazırlamaktadır.

UCK Group bünyesindeki çözüm ortağımız olan Turkuaz Mühendislik bu kapsamda toplam 29 MW proje onaylatmış olup, 93 MW ise TEDAŞ kurumunda değerlendirme aşamasındadır.

4. Kurulum Öncesi Saha Altyapı Çalışmaları

– Saha Hafriyat ve Tesviyesi
– Alt Konstrüksiyon Malzeme Temini, İmalat ve Montaj
– Yapı Temeli Hazırlama, Betonlama
– Saha Çevresi Tel Çit Yapımı ve Montaj

5. GES Uygulama ve Entegrasyon

– Panel, DM ve ENH Uygulama Montaj
– Güvenlik Hizmetleri, Santral Kapısı İmalat Montaj, Kamera Sistemleri ve Kablolama hizmetleri

hizmetlerimiz_img

Back to Top

(English) UCK GROUP

(English) Bünyesinde enerji, tekstil ve metal sanayi sektöründe yer alan firmaları barındıran UCK Group, yepyeni bir bakış açısıyla geleceğe yatırım yapmaya devam ediyor. “Enerjimiz hiç tükenmeyecek” sloganıyla yola çıkan Berak Enerji; Metal sanayi alanında UCK Metsan; Solar Panel üretimi alanında UCK Solar Panel; Proje Danışmanlık ve Anahtar Teslim santral kurulum hizmeti ile UCK Enerji; Tekstil alanında Batı Empirme ve İstiklal Bayrak firmaları ile UCK Group çatısı altında yoluna devam etmektedir.

UCK Group, güçlü personeli ve alanında uzman yönetim kadrosuyla, tekstil ve metal sanayi sektörünün yanı sıra yenilenebilir enerji alanında da ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam edecektir.